Úvod

 

Vítejte na našich stránkách

Naše organizace vznikla v roce 2008 jako občanské sdružení na půdě Sboru Jednoty bratrské v České Lípě. Věděli jsme, že chceme vyzdvihnout tradiční křesťanské hodnoty jednoduchým a nenuceným způsobem a sdílet je s lidmi, kterým budou blízké a rádi ocení komorní a rodinnou atmosféru na našich akcích. Stále více vnímáme, že dnešní životní styl se odklání od věcí přirozených k jakési virtuální realitě, která se navíc mnohdy tváří jako skutečnost. Ve skutečnosti je prázdná a pozitivní hodnoty nepřináší.
Od začátku jsme věděli, že chceme být organizací, která podporuje instituci rodiny. Proto chceme být místem, kde najdou porozumění a povzbuzení lidé všech generací. Mateřské centrum je tu pro maminky s dětmi, ale často přijdou i tatínkové nebo prarodiče. Besedy o cestování navštěvují děti i senioři a preventivní přednášky, které nabízíme školám, od nás slyšela celá řada rodičů i prarodičů, kteří navštěvují vzdělávací programy pro pěstouny. Airsoft stále dobře konkuruje vysedávání u počítače a v zimních měsících má setkání u deskových her neocenitelnou atmosféru. Od počátku roku 2014 sepisujeme dohody o výkonu pěstounské péče. Naši pracovníci poskytují poradenství a vzdělávací akce pro náhradní rodiče s patřičným porozuměním, jelikož sami vykonávají pěstounskou péči řadu let. V klubovně Sboru Jednoty bratrské se nám také podařilo vytvořit místo vhodné pro setkávání dětí z pěstounské péče se svými vlastními rodiči.
Naše organizace je od 1. 1. 2014 spolkem. 

Poslání naší organizace

Napomáháme rozvoji přirozeného života napříč všemi generacemi, v životě jednotlivce, rodiny a společnosti v souladu s tradičními křesťanskými hodnotami.

Vytváříme prostor pro setkávání lidí různých generací formou klubové činnosti, přednášek, akcí a aktivit.

Podporujeme rodinný život a zdravé rodinné vazby, podporujeme pěstounské rodiny.

 

Krokem pro získání dalších informací je kliknutí na botičku v poli. Zvolte podle toho, co hledáte.
 
 

P O D P O Ř I L I   N Á S

 

                                                   

 

                                                    

 

        Křesťanské společenství                                  

        Česká Lípa                                       

 

   

 

  J S M E   Č L E N Y