O nás

 

Krok se narodil v roce 2008 na základě vize Sboru Jednoty bratrské v České Lípě (www.jbcl.czjako občasnké sdružení. I když jsou naše aktivity od počátku motivovány tradičními křesťanskými hodnotami, nejde nám o to, abychom předávali ideologii církve, ale baví nás sdílet život, který dává smysl.

Jak to tedy začalo?

Na počátku svého vzniku naše sdružení organizovalo několik příměstských táborů, kterých se účastnily také děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Byly to děti z azylového domu. Na jejich účast nám přispělo Město Česká Lípa a Farní charita v České Lípě.

 

Každý rok v zimním období se scházeli přátelé cestování v klubových prostorách Sboru Jednoty bratrské v České Lípě, aby si vyslechli poutavé příběhy z cest. Do dnešního dne se uskutečnilo něco přes padesát večerů a mimo osvědčené legendy jako je pan Svítek, jsme přivítali také hosty z USA a Holandska. Cestománie připravuje Václav Merhulík. Zimní období patří klubu deskových her, který se schází pravidelně v pondělí v prostorách klubovny.
Na jaro a podzim připravíme vždy několik výletů do okolí, ale i v zimních měsících jsme se vydali například na Brtnické ledopády. Občas spolupracujeme s turistickým oddílem ZŠ na Práchni a výlety připravujeme společně.
Z původní aktivity pro otce a syny přátel občanského sdružení vznikl v roce 2013 Airsoft klub David. Tato aktivita je dobrou alternativou pro mládež, která mnohá dobrodružství prožívá jen virtuálně u počítače. My s nimi vyrážíme do lesa a pod dohledem dospělých realizujeme týmové hry. Airsoft, spolu s deskovkami, připravuje Jan Fiala.
Od roku 2010 M. Boš přednáší jako lektor ACET ČR o. s. na školách v rámci preventivního programu „Zvol si život“. Od roku 2012 již pod hlavičkou Kroku a v roce 2013 byl pro tuto činnost zaměstnán Krokem. Přednášky zaměřené na prevenci rizikového chování mládeže jsou žáky i pedagogy přijímány velmi pozitivně.
V roce 2013 jsme postupně začali připravovat projekt Zahrádka. Od června se na realizaci tohoto projektu podílí především Barbora Šrajbrová. Vizí sdružení je vytvořit prostor pro předškolní děti, které budou moci na zahradě pozorovat přirozený život v reálném prostředí. Od sadby semínka po sklizeň plodů. Že je třeba se o rostliny starat, zalévat, zbavovat je plevele a například stříhat ovocné stromy. Že na ovoce je třeba si počkat. V oddělené části zahrady budou moci také pozorovat slepice nebo králíky. V současné době se v prostorách klubovny scházejí dvakrát v týdnu maminky s předškolními dětmi. Tato setkání jsou zaměřená na pohybovou výchovu, zpěv písní a jednoduché vyrábění. Maminky dělají vše se svými dětmi, ale je tu také prostor pro kávu a povídání. Děti se učí hrát si v kolektivu. Vedle tohoto klubu, který navštěvuje více jak třicet maminek, nabízíme i hlídání dětí.
Podpora pěstounů je další oblast, do které naše občanské sdružení vstoupilo na prahu roku 2014. Protože byl M. Boš několikrát zván jako lektor na školení pěstounů a manželé Bošovi mají s pěstounskou péčí mnohaleté zkušenosti, rozhodli jsme se požádat o pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Dne 5. 2. 2014 nám bylo toto pověření Krajským úřadem v Liberci uděleno.

Za sdružení Miroslav Boš - předseda

Registraci naší oraganizace najdete na www.justice.cz