Podpora ohrožených rodin

 

Naším cílem je:
poskytovat pomoc a služby rodinám, které jsou v registru Odboru sociálně právní ochrany dětí v České Lípě tak, aby byla ochráněna práva dětí a rodiče měly příležitost ke zvyšování svých rodičovských kompetencí.

Cílová skupina:
• rodiny nacházející se v nepříznivé sociální situaci, které včas nevyužili nabídky sociálních služeb. Situace v rodině se pro dítě natolik zhoršila, že jim byl nařízen dohled orgánu OSPOD a některým rodinám hrozí dokonce odebrání dítěte.
• rodičovské páry, které podaly návrh k soudu o úpravu výchovy a výživy ke společným dětem, rodiče nejsou schopni se společně dohodnout a dítěti byl ustanoven kolizním opatrovníkem pracovník sociálně právní ochrany.

Základní službou projektu je intenzivní doprovázení některých rodin sociálním pracovníkem. Doprovázející sociální pracovník bude v intenzivním kontaktu s rodinou dle jejích individuálních potřeb uvedených v IPOD. Doprovázející pracovník s rodinou uzavřou smlouvu o doprovázení. Jedenkrát za 3 měsíce podává sociální pracovník orgánu OSPOD průběžnou písemnou zprávu o průběhu doprovázení. Po ukončení služby podá závěrečnou písemnou zprávu o naplnění IPOD.

Další poskytované služby:
• Základní sociální poradenství
• Psychologické a pedagogické poradenství
• Poradenství v péči o dítě a zdraví
• Interaktivní semináře
• Skupinové a individuální nácviky rodičovských kompetencí
• Případové konference
• Mediace

 

Leták projektu ke stažení zde

 

Kontakty:
Mgr. Miroslav Boš – manager projektu
Tel.: 604 670 510, email: bos@krokpro.cz
Pavla Bošová – koordinátor projektu
Tel.: 737 773 320, email: bosova@krokpro.cz
Bc. Marcela Jadrná – sociální pracovník
Tel.: 777 493 903, email: jadrna@krokpro.cz

 

 

 

 

                                 

Aktivity projektu Podpora ohrožených rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

 

 

Tento projekt také podpořili: