Podpora pěstounů


V kanceláři nás můžete navštívit          

na adrese Mariánská 551/47, Česká Lípa
pondělí  10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 
také kdykoli po dohodě:
tel. kancelář: 778 491 575
tel. vedoucí: 604 670 510

 

 

Vzdělávací akce organizované Krokem

leden - červen 2019 zde

září - prosinec 2019 zde

víkendové vzdělávání 5. - 6. 10. 2019 zde

ceník služeb 2019 zde

 

Kontakty na pracovníky Podpory pěstounů:

Mgr. Miroslav Boš – vedoucí pracovník
tel.: 604 670 510, email: bos@krokpro.cz

Pavla Bošová – pracovník SPOD
email: bosova@krokpro.cz

Mgr. Hana Jinkova - klíčový pracovník
email: jinkova@krokpro.cz
 
Ing. Blanka Krajníková - klíčový pracovník
email: krajnikova@krokpro.cz
 
Bc. Marcela Jadrná - klíčový pracovník
email: jadrna@kropro.cz

 

POSLÁNÍ

Posláním Kroku pro všechny generace v oblasti pěstounské péče je doprovázet a podporovat pěstouny, poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobám pečujícím o ohrožené děti, chránit práva a oprávněné zájmy dětí a vyhledávat nové pěstouny. 

 • Sepisujeme dohody o výkonu pěstounské péče a sledujeme jejich naplňování.
 • Doprovázíme pěstounské rodiny při naplňování jejich povinností a uplatňování práv.
 • Organizujeme vzdělávání pěstounů a podpůrnou skupinu na dobu přechodnou.
 • Pomáháme pěstounům při kontaktu dítěte s biologickou rodinou. K setkávání nabízíme vlastní prostory s hernou pro děti.
 • Poskytujeme výchovnou a poradenskou péči pečujícím osobám (pěstounům, biologickým rodičům atp.). Zprostředkováváme kontakty s odborníky.
 • Zajišťujeme celodenní i krátkodobou osobní péči o děti svěřené do pěstounské péče.
 • Vyhledáváme fyzické osoby vhodné stát se pěstouny nebo osvojiteli.

 


Ke všem těmto činnostem máme pověření Krajským úřadem Libereckého kraje od 5. 2. 2014 v rámci novely zákona č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.


KOMU JSOU URČENY NAŠE SLUŽBY

Naše služby nabízíme v rámci Libereckého kraje:

 • pěstounům
 • osobám zařazeným do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny na dobu přechodnou
 • dětem, které jsou svěřeny do pěstounské péče a jejich biologickým rodičům
 • biologickým dětem v pěstounských rodinách
 • zájemcům o náhradní rodinnou péči

Zajistíme pomoc každému dítěti, které nás požádá o ochranu svého života a svých práv.


NAŠIM CÍLEM JE

 • aby děti vyrůstaly v rodině
 • aby děti udržovaly vztahy se svou biologickou rodinou, pokud je to v jejich zájmu
 • aby se děti vrátily do své biologické rodiny, pokud je to možné
 • vyšší odbornost pěstounů
 • najít nové zájemce o pěstounskou péči

 

KE STAŽENÍ

Zásady naší práce zde

Informace pro pěstouny (připravujeme aktuální verzi)

Způsoby podávání stížností - standard č. 14 zde

 

STANDARDY KVALITY SPO

Mapa standardů zde

 

 

KROK PRO VŠECHNY GENERACE z.s. dále provozuje Rodinné centrum Zahrádka, přednáškovou činnost a klubové aktivity pro děti i dospělé