Přednášková činnost

Přednáškové činnosti se v naší organizaci věnujeme od roku 2010. Začali jsme nejprve s preventivními programi na školách. Bohužel jsme byli nuceni z kapacitních důvodů tuto práci ukončit. Mile rádi vám doporučíme organizace, které se na preventivní programy na školách zaměřují a sdílejí stejné hodnoty a důrazy jako my. 

Druhou oblastí, kde se věnujeme vzdělávací činnosti, je pěstounská péče. Jelikož jsme v uplynulých letech při práci na školách nasbírali cenné zkušenosti, jsme schopni připravit pro pěstouny několik vzdělávacích témat z oblasti prevence patologických jevů u dětí a mládeže a další užiteční témata.

Šikana, jak ji poznat a jak se jí bránit

AIDS, trvalý problém, kterému lze předejít

Partnerské vztahy, jak do nich a jak je budovat?

Co na děti číhá na internetu a jak je chránit?

 

Temperament, přínos nebo limit v komunikaci?

Jak přežít pubertu

Děti a peníze

Tyto programy nabízíme pověřeným osobám, které organizují vzdělávací akce pro pěstouny. Každá přednáška s besedou trvá 3 hodiny a účtujeme si 2000 Kč plus cestovné.

 

Mgr. Miroslav Boš

zkušený lektor v oblasti prevence  na školách a dlouholetý pěstoun